• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Terms and rules

ALO88! SHARING THE SUCCESS.

Hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều việc liên quan tới Công nghệ thông tin, có thể giải quyết được ngay hoặc phải hỏi bạn bè, tra cứu internet mới làm được. Một lúc nào đó trong tương lai gặp công việc tương tự mà không biết giải quyết thế nào? hoặc ai đó giống mình đang cần. ALO88 là lý do để tôi thành lập site này.

Site với mục đích chia sẻ những thứ mình đã làm, đã biết lên môi trường mạng chia sẻ rộng hơn tới mọi người, để cùng thành công nhanh hơn. Nếu thông tin website là hữu ích mong các bạn nhấn nút chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn.

Do vậy, mọi thứ trên site chỉ mang tính chất chia sẻ quan điểm cá nhân, không thể làm tiêu chuẩn để thực hiện công việc khác. Các bạn nên cân nhắc trước khi thực hiện theo hướng dẫn của site. Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với các bạn khi sử dụng thông tin trên site.