• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Cách cài đặt tài khoản người dùng để truy cập offline Joomla

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Trong thời gian làm dự án joomla các bạn sẽ gặp phải tình huống gửi link cho khách hàng xem demo hoặc theo dõi tiến độ các bạn thực hiện.
Việc cài đặt chế độ này thông thường vào setup chế độ offline trong admin của Joomla.

Vậy cách làm thế nào:
Đầu tiên chúng ta vào link: http://domain.com/administrator
chọn System >> Global Configuration
Xem tab: Site
Vào phần Site Offline: chọn Yes
Phần Default Access Level: chọn mức độ cho phép truy cập mình tạo mới một tên khác là view demo các bạn có thể để mặc định là Registered như hình sau:
offline-joomla.png


Bước tiếp theo cập nhật quyền cho phép truy cập.
Chọn tab: Permission
Cấu hình như hình ảnh sau:
Permission.png


Mình tạo thêm nhóm quyền view demo thì như hình ảnh trên.
Nếu bạn để mặc định là nhóm: Registered thì bạn chọn vào nhóm Registered và chọn lại cho nó.
 

Bình Luận