• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
  Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Cách tạo máy ảo VPS – Instance của Amazon EC2 trên Amazon AWS miễn phí 1 năm

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Trước khi thực hiện tiếp bài này bạn đã đăng ký thành công tài khoản trên amazon, nếu chưa đăng ký bạn vào link sau để xem hướng dẫn: Hướng dẫn đăng ký tài khoản VPS Amazon Miễn Phí 1 năm trên amazon cloud

Đăng nhập vào console.aws.amazon.com từ giao diện console ta chọn Services => Compute => EC2 hoặc trên thanh tìm kiếm gõ “EC2” và click vào nó.
Hoặc bạn vào từ mail của bạn được amazon gửi tới.
ec2-instance1.png


Tại giao diện Amazon EC2, mục Create Instance chọn Launch Instance.
ec2-instance2.png


Bước 1: Chọn một Amazon Machine Image (AMI)

Click vào AWS Marketplace, gõ tên phần mềm hoặc hệ điều hành mà bạn muốn cài đặt, ở đây mình dùng CentOS 7 (x86_64) - with Update HVM, chọn Select.

ec2-instance3.png


Bảng thông tin cũng như giá cả rất chi tiết. Chọn Countinue để tiếp tục.

ec2-instance4.png


Bước 2: Chọn một loại Instance.
Với mỗi loại khác nhau thì chỉ số ECUs, vCPUs, GHz, Intel Xeon Family, GiB memory, EBS only và giá sẽ khác nhau. Chọn loại Instance càng cao thì sẽ càng mạnh. Ở đây mình đang dùng gói miến phí một năm nên chọn gói t2.micro – Free tier eligible, sau đó click Next: Configure Instance Details.
ec2-instance5.png

Bước 3: Cấu hình chi tiết một Instance.
 • Number of instances: Số của Instance.
 • Purchasing option : Tùy chọn mua hàng.
 • Network: Mạng VPC
 • Subnet: Đường mạng con.
 • Auto-assign Public IP: Tự động kích hoạt IP Public.
 • IAM role: Các chính sách bảo mật
 • Shutdown behavior: Hành động tắt máy: Stop (dừng), Terminate (Chấm dứt).
 • Enable termination protection: Bật bảo vệ chấm dứt
 • Monitoring: Bật giám sát
 • Tenancy: Loại hình cần thuê của EC2
Lưu ý: Tất cả các thông tin bên dưới chúng ta để mặc định để tránh bị mất thêm phí.

Click Next: Add Storage
ec2-instance6.png


Bước 4: Thêm dung lượng ổ đĩa.
Ở đây có 3 lựa chọn General Purpose SSD (GP2), Provisioned IOPS SSD (IO1), Magnetic. Mình sẽ dùng gói thấp nhất là General Purpose SSD (GP2), size 15GiB (mặc định là 30 nhưng để an toàn mình để 15GB là quá thoải mái rồi). Click vào Add: Tags.

ec2-instance7.png


Bước 5: Thêm một Tags
Tạo một Tags với tên hocmangmaytinh hoặc là tên gì đó của bạn, sau đó click Next: Configure Security Group.
ec2-instance8.png

Bước 6: Cấu hình Security Group
 • Assign a security group: Chỉ định một nhóm bảo mật
  • Create a new security group: Tạo mới một Security Group
  • Select an existing security group: Chọn một nhóm bảo mật hiện tại
Chọn Select an existing security group. Click Review and Claunch.

ec2-instance9.png


Bước 7: Xem lại khởi tạo Instace
Xem lại các mục cấu hình nếu đã đúng thì ta click Launch.
ec2-instance10.png

Một hộp thoại existing key pair or create a new key pair (cặp khóa hiện tại hoặc tạo một cặp khóa mới), mình sẽ tạo một key có tên hocmangmaytinh trong mục Key pair name. Click Download Key Pair ta sẽ được một file có tên hocmangmaytinh.pem dùng để mã hóa dữ liệu truy cập vào máy ảo EC2 thông qua SSH.

ec2-instance11.png

Tiếp tục nhấn vào Claunch Instances. Hệ thống sẽ tự động tiến hành cài đặt bạn đợi khoảng 1-2 phút , sau khi cài đặt xong thì có thể sử dụng được rồi.
ec2-instance12.png

Để sử dụng VPS này bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng vps trên ec2

Bước tiếp theo: Cài đặt Elastic IP cho Amazon EC2 trên Amazon AWS bước này rất quan trọng, bạn phải cài đặt bước này mới có được IP để remote ssh vào để cài đặt server và các phần mềm tiện ích khác được.

Các hình ảnh của bài viết mình đã tham khảo trên học mạng máy tính.
 
Last edited:

Bình Luận