• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Cài đặt Elastic IP cho Amazon EC2 trên Amazon AWS

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Đây là bước tạo địa chỉ IP. Bước này các bạn hiểu cần phải có IP private và IP public:
+ Trong đó IP private (Elastic IP) để truy cập vào server cài cắm các phần mềm apache, ssl, ftp...
+ IP public để bên ngoài có thể vào xem nội dung trang website của bạn (sau này tên miền của bạn sẽ trỏ tới IP này)
Chúng ta nên hiều chút về hai loại IP này nhé:
Elastic IP là gì?
Một địa chỉ Elastic IP hay còn là IP đàn hồi là một địa chỉ IPv4 tĩnh được thiết kế cho điện toán đám mây. Địa chỉ Elastic IP đàn hồi được kết hợp với tài khoản AWS của bạn. Với địa chỉ Elastic IP, bạn có thể che dấu sự thất bại của một instance hoặc phần mềm bằng cách nhanh chóng remapping địa chỉ tới một instance khác trong tài khoản của bạn.

Địa chỉ IP đàn hồi là địa chỉ IPv4 công cộng, có thể truy cập được từ Internet. Nếu instance của bạn không có địa chỉ IPv4 public, bạn có thể kết hợp một địa chỉ IP đàn hồi với cá thể của bạn để cho phép giao tiếp với Internet; ví dụ, để kết nối với cá thể của bạn từ máy tính cục bộ của bạn.

Hiện tại aws không hỗ trợ địa chỉ IP đàn hồi cho IPv6.

Bước tiếp theo của: Cách tạo máy ảo VPS – Instance của Amazon EC2 trên Amazon AWS miễn phí 1 năm
Đăng nhập vào console.aws.amazon.com của bạn đã đăng ký như hình dưới. Sau đó chọn => NETWORK & SECURITY => Elastic IPs.
elastic-ip-amazon1.png


Tại đây ta chọn Allocate new address để tạo mới một địa chỉ IP đàn hồi.
elastic-ip-2.png

Click vào Allocate new address
elastic-ip-3.png

Một địa chỉ Elastic IP được tạo ra, ví dụ: 174.129.57.135. Click vào Close
elastic-ip-4.png

Ta chọn Action => Associate address
elastic-ip-5.png

  • Resource type: Loại tài nguyên: Instance hoặc Network interface.
  • Instance: Đã được tạo từ bài trước, xem lại: cách tạo một instance trên Amazon EC2.
  • Private IP: Địa chỉ IP riêng.
  • Reassociation: Cho phép Elastic IP được liên kết lại nếu đã được đính kèm.
elastic-ip-6.png

Tiếp tục chọn Associate. Vậy là đã xong.
elastic-ip-amazon-7.png

Như vậy là đã xong, chúng ta đã có 2 địa chỉ IP:
 
Last edited:

Bình Luận