• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Joomla folder permission chmod in Apache EC2 - phân quyền thư mục trên cloud ec2 cho Joomla 3

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Khi bạn cài server Apache - PHP - MySQL trên cloud EC2 của amazon sẽ gặp phải vấn đề về phân quyền cho các thư mục.
Khi vào check phần quyên trong thư mục administrator nó sẽ bị báo rewrite đỏ chót như hình dưới đây:
- Làm cho bạn không thể cài đặt thêm các extension được.
- Không tự động nâng cấp được.
- Thậm chí không thể xóa cache được.
........
permission for joomla 3.png


Cách khắc phục như sau:

1. Bạn sử dụng ssh để kết nối tới server EC2.
2. Sử dụng lệnh sau để phân quyền ghi cho các thư mục.
Thiết lập lại SeLinux bằng lệnh dưới đây:
Apache config:
sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html
Sau đó được kết quả như sau:
fix.png


Sau đó bạn thực hiện phân quyền lại cho các thư mục về 755 bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

Apache config:
sudo chmod -R 755 /var/www/html/yourfolder
Nếu bạn gặp khó khăn xin hãy contact mình sẽ giúp đỡ.
Hy vọng những kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích cho bạn.
 

Bình Luận