• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Lỗi máy in Fuji Xexo bị mất chữ ư và ơ

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Đối với các làm quản trị mạng thường xuyên gặp phải lỗi này khi in văn bản.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục máy in bị lỗi chứ ư, ơ.
Mình sẽ huớng dẫn các bạn 2 cách:
Các bạn thao tác như sau:
Cách 1:
vào Start >> Control panel >> chọn printers and Other Hardware (có biểu tuợng icon hình cài máy in và con chuột) >> chọn Printers and Faxes (phần này sẽ liệt kê các máy in của bạn đuợc kết nối khi in bị lỗi) >> chọn máy in bị lỗi ví dụ của mình là: FX DocuPrint 340A-AP >> chuột phải chọn Printing Preference:
Xem hình ảnh!
[alo88.com]pinter.jpg

Chọn tab: Detailed Settings cấu hình như hình vẽ

[alo88.com]printer2.jpg


Chọn Specify Font .. ban đầu bị lỗi chữ ư, ở do mặc định cài máy in ở chế độ: Substitute TrueType Fonts with Printer Fonts.
[alo88.com]printer3.jpg

Sau khi sửa lỗi tích chọn vào:
- Always Use True Type Fónt
- Print TrueType as Bitmap.
[alo88.com]printer4.jpg

Sau khi cài đặt chọn apply .. Ok để kiểm tra.
 

Bình Luận