• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Sách học Node JS mới nhất

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Tài liệu học Node JS kèm theo project link download tại đây
Bao gồm:
1. udemy - Learn Nodejs by building 10 projects (3.69GB)
2. [Udemy] Learn Nodejs by building 10 projects [2015, ENG]
3. [Udemy] Learn and Understand NodeJS [2015, ENG]
4. [Udemy] Build an Amazon clone: Nodejs + MongoDB + Stripe Payment
5. [Udemy] Master NodeJS : The Complete Front-End Developer Course
6. [Udemy.com] Mongoose: MongoDB Object-Document Mapper for NodeJS
7. Learn and Understand NodeJS
8. Udemy - Anthony Alicea - Learn and Understand NodeJS

Học qua Video:
Tiếng việt:
Tiếng anh:
NodeJS course https://drive.google.com/drive/folders/0Bxr5rKdYMpW7SXRIaTlwNXZZVjQ


Đang tiếp tục cập nhật
 
Last edited:

Bình Luận