• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Tổng hợp phím tắt của Sublime Text 3

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Sublime Text 3 là một IDE (editor) cực mạnh hỗ trợ rất tốt cho các ngôn ngữ lập trình.
Với mỗi ngôn ngữ khác nhau sẽ có các plugin hỗ trợ riêng cho nó.

Các bạn vào download về và cài đặt tại Link: https://www.sublimetext.com/3
Sublime Text 3 Serial key: tại đây

Tuy nhiên để có thể làm việc thực sự hiệu quả trên Sublime Text thì các bạn nên nắm được những phím tắt (hotkey, shortcut) của editor này.
Dưới đây là tổng hợp những phím tắt cần thiết cho việc lập trình trên Sublime Text.

I. CHỈNH SỬA:
Ctrl + X: Cắt dòng
Ctrl + Shift + Enter: Thêm dòng phía trên con trỏ
Ctrl + Enter: Thêm dòng phía dưới con trỏ
Ctrl + Shift + ↑: Đưa dòng hiện tại lên trên 1 dòng
Ctrl + Shift + ↓: Đưa dòng hiện tại xuống dưới 1 dòng
Ctrl + L: Bôi đen cả dòng và đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo
Ctrl + D: Bôi đen từ đang được trỏ
Ctrl + M: Đưa trỏ đến dấu đóng ngoặc gần nhất ( ví dụ trong câu lệnh if-else)
Ctrl + Shift + M: Bôi đen toàn bộ nội dung trong cặp dấu ngoặc
Ctrl + KK: Xóa hết đến cuối dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ
Ctrl + K + Backspace: Xóa hết đến đầu dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ
Ctrl + ]: Tab dòng hiện tại vào trong 1 tab
Ctrl+ [: Lùi dòng hiện tại ra ngoài 1 tab
Ctrl + Shift + D: Nhân đôi dòng hiện tại hoặc khối lệnh được bôi đen
Ctrl + J: Nối dòng phía dưới xuống cuối dòng hiện tại của con trỏ
Ctrl + /: Comment 1 dòng lệnh kiểu //
Ctrl + Shift + /: Comment 1 khối dòng lệnh kiểu /**/
Ctrl + Y: Lấy lại những thao tác vừa bị Undo
Ctrl + Shift + V: Dán và đưa con trỏ xuống cuối dòng
Ctrl + Space: Bật gợi ý
Ctrl + U: Undo lặp lại những thao tác trước đó

II. Điều hướng/ di chuyển
Ctrl + PM: ở nhanh file bằng cách gõ tên
Ctrl + R: Đi đến vị trí kí tự được gõ
Ctrl + ; : Đi đến vị trí kí tự được gõ ở trong file hiện tại
Ctrl + G: Đi đến số dòng được gõ

III. Cài đặt chung

Ctrl + Shift + P: Mở command line
Ctrl + KB: Đóng mở hiển thị danh sách file (ở bên trái màn hình)
Ctrl + Shift + Alt + P: Hiện phạm vi trong thanh trạng thái

IV. Chia màn hình
Alt + Shift + 2: Mở thêm 1 view (Chia đôi màn hình hiện tại)
Alt + Shift + 1: Trở về 1 view như mặc định
Alt + Shift + 5: Chia thành 4 màn hình view
Ctrl + 2: Nhảy đến màn hình số 2]
Ctrl + Shift + 2: Chuyển file hiện tại đến màn hình số 2


V. Thao tác với văn bản
Ctrl + KU: Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ hoa
Ctrl + KL: Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ thường
shift+ctrl+K: Xóa dòng
Ctrl+BACKSPACE: Xóa ký tự đằng trước
Ctrl+DEL: Xóa ký tự đằng sau


VI. Lựa chọn văn bản
Alt+ctrl+DOWN: Thêm dòng dưới con trỏ
Ctrl+Kctrl+D: Bỏ qua lựa chọn
Shift+LL: Chia vùng chọn thành các dòng
Alt+F3: Thêm con trỏ ở tất cả các vị trí có 1 từ
Alt+ctrl+UP: Thêm dòng mới ở trên vị trí con trỏ


VII. Code Folding and Marks
Ctrl+Kctrl+G: Xóa nhãn
Ctrl+KX: Di chuyển vị trí nhãn
Ctrl+K A: Chọn nhãn
Ctrl+K+[SPACE]: Đặt nhãn
Ctrl+KJ: Mở tất cả
Shift+Ctrl+]: Mở code
Shift+Ctrl+[: Đóng code


VII. Tabs
Ctrl + Shift + T: Mở tab vừa được đóng cuối cùng
Ctrl + PgUp: Mở tab theo một vòng từ trái qua phải
Ctrl + PgDown: Mở tab theo một vòng từ phải qua trái
Ctrl + Tab: Mở tab tiếp theo
Ctrl + [NUMBER]: Mở tab số [NUMBER]

VIII. Bookmarks
Ctrl + F2: Đóng mở bookmark
alt+F2: Chọn tất cả bookmarrk
F2: Bookmark tiếp theo
Shift + F2: Bookmark phía trước
Ctrl + Shift + F2: Xóa bookmark

Ps. Tham khảo Internet
 
Last edited:

Bình Luận