• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Vô hiệu hóa mod_ssl hoặc tạm dừng hoạt động mod_ssl apache trên centOS7

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Mình đã từng phải mất rất nhiều thời gian để cài đi gỡ lại mod_ssl vì không biết cách tạm ngừng nó (enable/disable mod_ssl).
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạm thời ngừng Mod_ssl như sau:
Trước tiên trên server bạn đã cài:
- Cài webserver apache, php, mysql
- Cài mod_ssl và đang sử dụng.

Cách làm như sau:
Từ của sổ lệnh SSH vào đường dẫn sau:
[centos@ip-172-31-19-199 ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
ở đây mình sử dụng editor là nano với sudo là thay quyền admin.
Tìm tới dòng:
SSLEngine on đổi on thành off
Như hình dưới đây:
disable_mod_ssl.png


Sau đó khởi động lại server
[centos@ip-172-31-19-199 ~]$sudo service httpd restart
sau khi khởi động server xong mở domain lên để kiểm tra.
Chú ý: nếu không được có thể do trình duyệt của các bạn vẫn còn bộ nhớ cache.
Có thể nhấn Ctrl+F5 để xem lại.
 

Bình Luận