• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Xóa dấu vết My Recent Documents trong MS Office 2007

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Sau khi mở tài liệu trên MS Word thông thường chương trình sẽ tự động lưu trữ những file đã mở gần đây nhất để bạn có thể mở lại nhanh chóng khi cần. Nhưng điều này sẽ khiến bạn lo lắng nếu tài liệu đó là tài liệu quan trọng bạn cần giấu kỹ. Với thủ thuật sau, bạn sẽ dễ dàng thực hiện xóa danh sách các tài liệu đã mở gần đây trong MS Office.
(Bài viết được thực hiện trên Word, các ứng dụng Excel và Power Point bạn có thể tự thực hiện tương tự)
Đối với bản tiếng Anh
Đầu tiên, click chuột vào button Office và nhấn vào Word Options (More Commands...).
[alo88.com]Recent1.jpg

Cửa sổ Word Option hiện ra, bạn chọn đến tab Advanced, kéo thanh trượt xuống dưới và tìm đến mụcDisplay. Tại trường Show this number or Recent Documents bạn điều chỉnh về giá trị 0 (mặc định là 17). Với lựa chọn này nếu bạn muốn Office có thể tăng thêm số lượng danh sách lưu trữ những file đã mở trước đó được nhiều hơn nếu bạn thường xuyên thực hiện việc tìm file đã mở nhiều hơn con số 17 file. Xong click chuột vào nút OK là xong.
[alo88.com]Recent.jpg

Đối với bản tiếng Việt
Cách thức thực hiện cũng hoàn toàn tương tự với bản tiếng Anh. Đầu tiên bạn click chuột vào button Office và nhấn vào Tùy chọn Word. Cửa sổ hiện ra bạn chọn đến tab Chuyên sâu, kéo thanh trượt xuống dưới và tìm đến mục Hiển thị. Tại trường Hiện số lượng hiển thị gần đây bạn điều chỉnh về giá trị 0. Xong click chuột vào nút OK là xong.
[alo88.com]Recent2.jpg

Thủ thuật với registry
Vào Run, gõ regedit để mở cửa sổ Registry
[alo88.com]Recent3.jpg

Tìm đến đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
[alo88.com]Recent5.jpg

Khi sử dụng, cần lưu ý rằng, nếu không có khóa Explorer bạn có thể tạo key mới với tên Explorer bằng cách nhấn chuột phải vào khóa Policies, chọn New > Keyvà điền tên Explorer vào đây.
Trong khóa Explorer bạn click chuột phải vào vùng trống chọn New > DWORD Value, đặt tên cho khóa này làNoRecentDocsHistory và gán cho nó giá trị là 1. Xong đóng cửa sổ Registry Editor lại để hoàn tất.
[alo88.com]Recent6.jpg
 

Bình Luận